The ideal connection!

Trading

Als aanvulling op de productie van schroeven heeft Rima in 2005 een handelsactiviteit opgezet, waarin schroeven en overige bevestigingsmaterialen uit het Verre Oosten en Europa geïmporteerd worden. Op deze wijze is Rima in staat een zeer uitgebreid pallet aan bevestigingsmiddelen te kunnen aanbieden. De handelsactiviteiten profiteren optimaal van de binnen Rima aanwezige expertise en ervaring. Er wordt hoofdzakelijk gewerkt met maatoplossingen en alle opdrachten worden voorafgegaan door verregaande besprekingen, waarvan de details worden vastgelegd in tekeningen met toleranties en overige technische details.

Vanuit het Verre Oosten dient gerekend te worden met lange levertijden waardoor de planning bemoeilijkt kan worden. Om met dit nadeel te kunnen omgaan kan Rima optreden als voorraadhouder van een bepaald product en dit uitleveren op afroep, zodat de kans op misgrijpen minimaal is. Ook KanBan leveringen en elektronisch factureren tot de vele mogelijkheden die Rima biedt.

Leveranciers worden zorgvuldig door Rima gescreend en pas als aan een aantal vooraf gestelde criteria wordt voldaan wordt een eerste monster zending gevraagd. Inmiddels beschikt Rima over een uitgebreid net van betrouwbare leveranciers die bewezen hebben volgens de gewenste specificaties te kunnen leveren. Desalniettemin blijft Rima een rigide ingangscontrole uitvoeren.
Het assortiment is schier eindeloos; schroeven in alle soorten en maten en vormen, bouten en moeren, lasbouten en moeren, blindklinknagels, nieten en nog veel meer.
Rima begrijpt dat schroeven en overige bevestigingsmaterialen een belangrijk onderdeel  vormen in uw productieproces. Derhalve is misgrijpen uiterst pijnlijk en ook kwalitatief mag het product geenszins een negatieve impact hebben op uw proces. Het artikel moet er simpelweg zijn in de gewenste kwaliteit, zodat u zich kunt concentreren op uw kernactiviteiten. Rima neemt graag de verantwoordelijkheid u te kunnen garanderen dat uw bevestigingsmaterialen tijdig beschikbaar zijn in de gewenste kwaliteit.

ContainerShip